تحقق یک رویا

نویسه‌های یک جستجوگر

تحقق یک رویا

نویسه‌های یک جستجوگر

وقتی لذت پرواز کردن را خواهی چشید که ترس پریدن و سقوط کردن را به جان خریده باشی..

کانال «نویسه‌های یک جستجوگر»: @jostejoogarNevesht

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «متفرقه» ثبت شده است

پیش نوشت: پیش خود قرار کرده بودم که حداقل روزی یک مطلب پست کنم، اما ناخوش احوالی و برنامه‌نویسی مانع شده است. این مطلب را هم به این دلیل پست کردم که قرار بر سر جایش باشد. البته فقط توئیت است، بعداً کاملش می‌کنم.


«مستندی فرنگی دیدم راجع به قانون جاذبه‌ی کائنات: کائنات می‌شنوند و جواب می‌دهند؛ به بد فکر کنی بد سر راهت می‌آید، به خوب، خوب.»

  • ۰ نظر
  • ۲۹ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۲۳
  • ۵۶ نمایش
  • علی امینی

حرفی یاوه نیست، ولی به خودی خود نیز چندانی معنی ندارد. در جایی که نبودن برابر است با بودن، دیگر نبودن چه معنی دارد؟ البته نمیتوان قبول کرد که چیزی از عدم، وجود بگیرد، بلکه وجودی ممتد است که عدم را بی‌معنی میسازد؛ آن گاه دیگر عدمی نیست که مانع وجود شود. وجودی که قبل از همه بوده و بعد همه هم هست. همچون زمانی که همه در سیطره‌اش قرار میگیرند، همه کس و همه چیز در سیطره‌اش محصور است، خواه او را حس کند و خواه نه. در واقع سِیریست بی‌پایان در وجودی مطلق، که وجودش با عدم معنی می‌گیرد، همانطور که نور با تاریکی، گرما با سرما، و فراز را با فرود...

  • ۰ نظر
  • ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۵۵
  • ۷۲ نمایش
  • علی امینی